ПАО "Луганский литейно-механический завод"

Производство запчастей, комплектующих и узлов для машиностроения
Литьё методом ХТС (No-bake), методом ЛГМ (Lost Foam), в песчано-глинистые формы. Чугунное литьё : из серого, высокопрочного чугуна и чугуна со специальными свойствами.
Стальное литьё из углеродистых и специальных сталей. Современная термообработка и высококачественная дробеочистка литых изделий.

 
 
Главная Карта сайта E-mai  English       
 
  Главная
  О предприятии
  Производство
  Продукция
  Сертификаты
  Новости
  Контакты
  Представители
  Корпоративный сектор

 
 
 

Корпоративный сектор

назад

 

Повестка дня 2016 г.(Загрузить)

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГАНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛУГАНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00292824, місцезнаходження: 69600, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Миколи Краснова, буд. 9а) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів:
1. 04 листопада 2016 року о 12-30 за адресою: 69600, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Миколи Краснова, буд. 9а, актова зала.
2. Реєстрація акціонерів та їх представників починається 04 листопада 2016 року з 11-00 закінчується о 12-00 год. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі, паспорт, представникам акціонерів - паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно чинного законодавства.
3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів (станом на 31.10.2016р.)

4. Перелік питань разом з проектом рішень щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів товариства у складі – Особа 1, Особа 2, Особа 3.
2. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Затвердити  регламент проведення зборів: доповідь - 10 хвилин, виступи - до 3 хвилин, кількість запитань не обмежувати, заяви та питання надаються до секретаря зборів.
3. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Обрати головуючим загальних зборів акціонерів товариства – Особа 4, секретарем загальних зборів акціонерів – Особа 5.
4. Про зміну місцезнаходження ПАТ “ЛУГАНСЬКИЙ ЛМЗ”.
Проект рішення: Змінити місцезнаходження ПАТ “ЛУГАНСЬКИЙ ЛМЗ” (69600, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Миколи Краснова, буд. 9а) на нове: 93404, Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вулиця Сметаніна, буд. 7а.

5. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” шляхом затвердження Статуту в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити статут ПАТ “ЛУГАНСЬКИЙ ЛМЗ ” в новій редакції у зв`язку зі зміною місцезнаходження та приведенням у відповідність до діючого Законодавства. Доручити Голові Наглядової ради Матвійчуку Юрію Дмитровичу забезпечити державну реєстрацію Статуту у встановленому законодавством порядку.
6. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до Статуту та Закону України “Про акціонерні товариства” шляхом затвердження положень в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити в новій редакції «Положення про Загальні збори», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Наглядову раду» та «Положення про Виконавчий орган»  у зв`язку з приведенням у відповідність до діючого Законодавства.

5.  Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного загальних зборів особи, які мають право на участь у зборах, можуть у робочі дні: понеділок – п’ятниця з 8.30 до 15.00  за адресою: 69600, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Миколи Краснова, буд. 9а, актова зала. Відповідальна особа – начальник договірно – правового відділу Матвійчук Юрій Дмитрович.
5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного llmz.lg.ua.
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 198(2452) від 18.10.2016 року.
Телефон для довідок: 0503325914

 

                                                                                                                                             Наглядова рада

ПАО "Луганский литейно-механический завод"
 
Tel. +38(0642)716-969, +38(0642)717-518
Fax +38(0642)343-111, +38(0642)716-998
E-mail: ves@llmz.lg.ua